China League 2
1
Shanxi Longjin
0
Guangxi Pingguo Haliao