Japan J2 League
1
V Varen Nagasaki
0
Matsumoto Yamaga